naturally nepal - once is not enough

[postlink]http://www.gallery.sahityasansar.com/2009/08/naturally-nepal-once-is-not-enough.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=aIO3PP83zj0endofvid
[starttext]

Nepal is one of the richest countries in the world in terms of bio-diversity due to its unique geographical position and altitude variation. The elevation of the country ranges from 60 meters above sea level to the highest point on earth, Mt. Everest at 8,848 meters, all within a distance of 150 kilometers resulting in climatic conditions from sub-tropical to arctic.
[endtext]
 

साहित्यसंसार ग्यालरीका भिडियोहरु इन्टरनेटमा अपलोड गरिएका, भिडियो संजाल युट्युबमा राखिएका तथा बिभिन्न श्रोत तथा माध्यमबाट प्राप्त गरिएका सामाग्रीहरु हुन् । तपाइका कुनै साहित्यिक कार्यक्रमका भिडियोहरु छन, श्रव्यदृश्यमा उपलब्ध साहित्यिक सिर्जनाहरु छन भने हामीलाई सामाग्री वा लिंक पठाउनुहोस ।
info@sahityasansar.com