about

[postlink]http://www.gallery.sahityasansar.com/2009/09/about.html[/postlink] endofvid
[starttext]


merosandesh.com is an online entertainment broadcast platform that offers its own
different types weekly video shows as well as most of the Nepali diasporic events
throughout the world in the form of audio video format.Merosandesh brings together a
number of selected videos from amateur content providers too.

If you are interested to make online video programs with us and interested to feature your videos through merosandesh.com feel free to contact us at info@merosandesh.com
krishna@merosandesh.com, om@merosandesh.com and rupa@merosandesh.com

[endtext]
 

साहित्यसंसार ग्यालरीका भिडियोहरु इन्टरनेटमा अपलोड गरिएका, भिडियो संजाल युट्युबमा राखिएका तथा बिभिन्न श्रोत तथा माध्यमबाट प्राप्त गरिएका सामाग्रीहरु हुन् । तपाइका कुनै साहित्यिक कार्यक्रमका भिडियोहरु छन, श्रव्यदृश्यमा उपलब्ध साहित्यिक सिर्जनाहरु छन भने हामीलाई सामाग्री वा लिंक पठाउनुहोस ।
info@sahityasansar.com