Nepali Dance, Song @ Hokkaido University, Japan

[postlink]http://www.gallery.sahityasansar.com/2009/10/nepali-dance-song-hokkaido-university.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=9tUY7VKDCTcendofvid
[starttext]
Introducing Nepali dress and dancing in Nepali song. 北海道大学、札幌に開かれた北大祭でネパールの紹介。 2009年6月6日

[endtext]
 

साहित्यसंसार ग्यालरीका भिडियोहरु इन्टरनेटमा अपलोड गरिएका, भिडियो संजाल युट्युबमा राखिएका तथा बिभिन्न श्रोत तथा माध्यमबाट प्राप्त गरिएका सामाग्रीहरु हुन् । तपाइका कुनै साहित्यिक कार्यक्रमका भिडियोहरु छन, श्रव्यदृश्यमा उपलब्ध साहित्यिक सिर्जनाहरु छन भने हामीलाई सामाग्री वा लिंक पठाउनुहोस ।
info@sahityasansar.com